Κίνητρα συμμετοχής Γάλλων σε σεμινάρια εκμάθησης ελληνικού παραδοσιακού χορού οργανωμένα στη Γαλλιά (Bachelor thesis)

Κηπουρού, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance
Teaching
Keywords: Παραδοσιακός χορός,Εκμάθηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5815
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3734
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01739.pdfΠτυχιακή Εργασία 17.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5815
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3734
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons