Τεσσαρακονταετηρίς της καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου : φιλολογικαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι (Book)

Δεν διατίθεται

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Philologists--Greece--Biography
Greek philology
PA1026.K66 T49 1909
Keywords: Ελληνική φιλολογία,Φιλόλογοι,Κόντος , Κωνσταντίνος Σ., 1834-1909
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5823
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9053
Publisher: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02220.pdf183.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5823
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9053
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons