Η άμεση επίδραση ερεθισμάτων δύναμης με βάρη,πλειομετρικών ασκήσεων και του συνδυασμού τους στα 20 μέτρα ταχύτητας (Bachelor thesis)

Γκενές, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Weight training
Performance
Muscular system
Keywords: Άσκηση,Βάρη,Επίδοση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5831
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1288
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01745.pdfΠτυχιακή Εργασία 14.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5831
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1288
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons