Διερεύνηση δυνατότητας μερικής κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα (Master thesis)

Ανδρεαδάκη, Μανωλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Building-integrated photovoltaic systems
Wind turbines
Keywords: Ενεργειακή κατανάλωση,Φωτοβολταϊκά συστήματα,Ανεμογεννήτριες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5832
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7459
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0376ΔΠΘ_ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ.Μ-Μ2551.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής58.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5832
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7459
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons