Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων παροχής νερού και στερεοπαροχής στον ποταμό Νέστο (Master thesis)

Αγγελής, Ιωάννης Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology--Research--Greece
Hydrology--Data processing--Greece
Keywords: Υδρολογία,Στατιστική υδρολογία,Μετρήσεις παροχής νερού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5836
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1695
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0384ΔΠΘ_ΑΓΓΕΛΗΣ.Ι-Μ2559.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής30.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5836
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1695
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons