Ενεργειακό σύστημα κατανεμημένης παραγωγής για την κάλυψη της μελλοντικής ισχύος με κριτήριο την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την μείωση των ρύπων (Master thesis)

Δημητριάδης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Subject classification: Distributed generation of electric power
Renewable energy sources
Keywords: Ενεργειακό σύστημα,Μοντελοποίηση,Βελτιστοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5844
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5209
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P429.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5844
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5209
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons