Γεωργίου Γενναδίου βιος, έργα, επιστολαί (Book)

Αναστασιάδης, Ξενοφών

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Gennadios, G. (Geōrgios), 1786-1854
Greece--History--1821
Education--Greece--History--19th century
DF801.9.G4 A52 1926
Keywords: Γεννάδιος, Γεώργιος, 1786-1854,Βιογραφία,Εκπαίδευση,Ελλάδα,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5861
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.110
Publisher: Les Belles Lettres
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00923.pdf90.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5861
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.110
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons