Ενεργειακή κατάσταση και προοπτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου (Master thesis)

Μαυροσκολίδου, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Renewable energy sources
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5873
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2407
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0403ΔΠΘ_ΜΑΥΡΟΣΚΟΛΙΔΟΥ.Α-Μ2578.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής31.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5873
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2407
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons