Επίδραση πάχους επικάλυψης στη συμπεριφορά δομικών χαλύβων σε υψηλές θερμοκρασίες (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Ευστράτιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Building materials
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα,Χάλυβας,Δομικά υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5876
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.172
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0404ΔΠΘ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.Ε-Μ2579.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής64.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5876
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.172
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons