Ιστορία της Ελλάδος : από της πρώτης καταβολής των ελληνικών πραγμάτων, άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών, περιέχουσα και σύντομον πραγματείαν περί επιστημών και τεχνών, άμα δε και περί θρησκείας, ηθών και εθίμων των Ελλήνων, και την Βυζαντινήν ιστορίαν (Book)

Goldsmith, Oliver, 1730?-1774

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greece--History
DF215.G6516 1838
Keywords: Ελλάδα,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5878
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9199
Publisher: Εκ της τυπογραφίας Κ. Γκαρπολά και Συντροφιάς
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02208.pdf132.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5878
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9199
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons