Η της αλχημείας γένεσις (Book)

Berthelot, Marcellin, 1827-1907/ Στεφανίδης, Μιχαήλ Κ., 1868-1957

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Alchemy--History
QD13.B4216 1906
Keywords: Αλχημεία,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9134
Publisher: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00800.pdf132.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9134
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons