Ο αρματωλισμός της Πελοποννήσου : 1500-1821 (Book)

Κανδηλώρος, Τάκης Χ., 1874-1934

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Martoloses
Peloponnesus (Greece : Peninsula)--History
Greece--History--1453-1821
DF801.K385 1924
Keywords: Πελοπόννησος,Ιστορία,Αρματωλοί
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5472
Publisher: Τυπογραφείον Δεναξά & Σία
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00798.pdf183.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5472
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons