Λόγοι - Διαλέξεις Μελέται και άρθρα 1881 - 1905 (Book)

Παπαχατζής, Ευάγγελος Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Speeches, addresses, etc. Greek
Education--Greece--History
Greece--History
Keywords: Ελλάδα,Εκπαίδευση,Διαλέξεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5895
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5189
Publisher: Τυπογραφείο Ανέστη Κωνσταντινίδου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00787.pdf158.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5895
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5189
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons