Οι βόρειοι γείτονες της Ελλάδος : Βούλγαροι, Αλβανοί, Νοτιοσλάβοι (Book)

Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι. , 1870-1960

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Balkan Peninsula--Foreign relations--Greece
Balkan Peninsula--History
DR36.A5 1923
Keywords: Ελλάδα,Διεθνείς σχέσεις,Βουλγαρία,Αλβανία,Σερβία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7487
Publisher: Ελευθερουδάκης
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00738.pdf104.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5916
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7487
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons