Κοινωνική αποδοχή και εκτίμηση του επαναχρησιμοποιούμενου νερού: Μια μελέτη περίπτωσης των στάσεων των καταναλωτών και των αγροτών του νομού Σερρών (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Νερό
Υδατικοί πόροι
Keywords: Ανακυκλώμενο νεροό,Νερό,Υδατικοί πόροι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5927
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2138
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0236ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π2005.pdf30.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5927
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2138
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons