Επεξεργασία τυροκομικών προϊόντων (Bachelor thesis)

Τερζής, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Τυροκομικά προϊόντα
Αγροτική ανάπτυξη
Τεχνολογία τροφίμων
Keywords: Τυροκομικά προϊόντα,Συστατικά γάλακτος,Είδη γάλακτος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5934
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0239ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1942.pdf16.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5934
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons