Ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία (Bachelor thesis)

Μυλωνά, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: People with disabilities
Quality of life
Exercise
Keywords: Άτομα με ειδικές ανάγκες,Ποιότητα ζωής,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5936
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4279
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01754.pdfΠτυχιακή Εργασία 29.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5936
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4279
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons