Μελέτη της ρύθμισης της έκφρασης της πρωτεΐνης SOD1 από microRNA (Bachelor thesis)

Μητσικάκου, Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: MicroRNA
Μυοατροφική πλευρική σκλήρυνση
Νευρομυϊκές ασθένειες
Keywords: Πρωτεΐνης SOD1,MicroRNA,Μυοατροφική πλευρική σκλήρυνση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5968
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0259ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1240.pdf31.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5968
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons