Καλλιέργεια λεμφοκυττάρων παρουσία φυτοφαρμάκων και μελέτη των κυτταρογενετικών τους επιπτώσεων (Bachelor thesis)

Μόλα, Χούλια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Γενετική ιατρική
Φυτοφάρμακα
Keywords: Καλλιέργεια λεμφοκυττάρων,Φυτοφάρμακα,Κυτταρογενετικές επιπτώσεις,Χρωματιδιακές ανταλλαγές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5973
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0262ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1291.pdf13.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5973
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons