Διερεύνηση των απόψεων των ιδιοκτητών γεωργικών εκτάσεων για την υιοθέτηση ή όχι ενεργειακών καλλιεργειών (Bachelor thesis)

Βρύζας, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική οικονομία
Αγροτική ανάπτυξη
Keywords: Γεωργικές εκτάσεις,Ενεργειακές καλλιέργειες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5980
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0267ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1915.pdf13.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5980
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons