Οι εφαρμογές του Leader + στο νομό Κέρκυρας. Μελέτη περίπτωσης: Επισκεπτόμενο αγρόκτημα "Βιοπόρος" (Bachelor thesis)

Κρίτων -Ερωτόκριτος, Βλάσσης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική ανάπτυξη
Επιχειρησιακά προγράμματα
Keywords: Αγρόκτημα Βιοπόρος,Leader +,Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5984
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1491
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0269ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1913.pdf60.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5984
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1491
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons