Ανάλυση της ανθεκτικότητας του ανωφελούς κουνουπιού Anopheles stephensi στα εντομοκτόνα με χρήση μικροσυστοιχιών . Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Bachelor thesis)

Μπαριάμη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Anopheles stephensi
Παρασιτικές ασθένειες
Μοριακή γενετική εντόμων
Keywords: Εντομοκτόνα,Μικροσυστοιχίες,Πολυμεράση,Anopheles stephensi,Κουνούπι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5985
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1121
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0269ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1610.pdf14.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5985
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1121
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons