Η καλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και θάμνων στο νομό Τρικάλων (Bachelor thesis)

Καραμπίνα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Δενδρώδεις καλλιέργειες
Καρποφόρα δένδρα
Keywords: Καρποφόρα δένδρα,Καλλιέργεια θάμνων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5987
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0270ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1912.pdf19.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5987
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons