Πραγματεία και καταγραφή των αντιλήψεων των τουριστών αναφορικά με το θεσμό "animation"στο ν. Χανίων (Bachelor thesis)

Μανιουδάκη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Animation
Sports and tourism
Recreation
Keywords: Αθλητικός τουρισμός,Αναψυχή,Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5990
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7116
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01773.pdfΠτυχιακή Εργασία 21.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/5990
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7116
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons