Ο Καποδίστριας ως θεμελιωτής της δημοτικής εκπαίδευσεως εν Ελλάδι (Book)

Βελέλης, Λάζαρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Greece--History--19th century
Kapodistrias, Ioannis Antoniou, 1776-1831
LA781.7.B45 1908
Keywords: Ελλάδα,Εκπαίδευση,Ιστορία,Καποδίστριας, Ιωάννης Α., 1776-1831
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5950
Publisher: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00569.pdf381.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5950
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons