Αναλυτική διερεύνηση της σχέσης του Manning (Master thesis)

Αγγελούδη, Δανάη

Alternative title / Subtitle: θεωρία - συμπεράσματα
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Pipeline construction
Keywords: Αγωγός,Συντελεστής Manning
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6005
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3483
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0422ΔΠΘ_ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ.Δ-Μ2597.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής8.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6005
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3483
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons