Επικαιροποιημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης συντηρητικών στα τρόφιμα (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Τεχνολογία τροφίμων
Πρωτογενής παραγωγή
Keywords: Συντηρητικά,Τρόφιμα,Πρωτογενής παραγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6006
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0282ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1900.pdf12.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6006
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons