Θεόδωρος Αλκαίος, ο βάρδος και καπετάνιος του εικοσιένα : τα πρώτα θεατρικά (Book)

Βαλέτας, Γεώργιος, 1907-1989

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek drama, Modern--19th century--History and criticism
Greece--History--War of Independence, 1821-1829--Literature and the war
PA5610.A582 Z824 1943
Keywords: Αλκαίος, Θεόδωρος, π. 1780-1833,Ελληνική ποίηση,Αγώνας της Ανεξαρτησίας, 1821-1829
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6024
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9562
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00581.pdf233.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6024
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9562
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons