Μελέτη επισκευής και ενίσχυσης στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος (Master thesis)

Αγγελής, Ιωάννης Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Keywords: Οπλισμένο σκυρόδεμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6046
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9066
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0429ΔΠΘ_ΑΓΓΕΛΗΣ.Ι-M2604.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής96.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6046
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9066
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons