Γενωμικές αναδιατάξεις στον κληρονομούμενο καρκίνο του παχέος εντέρου (Bachelor thesis)

Νάκος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Καρκίνος παχέος εντέρου
Καρκίνος
Keywords: Κληρονομούμενος καρκίνος,Καρκίνος παχέος εντέρου,Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6049
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0288ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1219.pdf18.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6049
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons