Μεταγραφική ρύθμιση μέσω χρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων σε μεγάλη απόσταση (Bachelor thesis)

Νικοπούλου, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: DNA
Κύτταρα
Keywords: Χρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις,Μεταγραφική ρύθμιση,DNA
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6055
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0291ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1597.pdf20.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6055
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons