Σχεδιασμός βελτιωτικού στόχου σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ζώων (Bachelor thesis)

Ξηρομερισίου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική οικονομία
Αγροτική ανάπτυξη
Keywords: Προγράμματα γενετικής βελτίωσης,Σχεδιασμός βελτιωτικού στόχου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6061
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0294ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1946.pdf21.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6061
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons