Γαλακτοπαραγωγός, αγελαδοτροφία και ποσοστώσεις (Bachelor thesis)

Κατσέλης, Αγαμέμνων/ Παλάντζας, Θωμάς

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγελαδοτροφία
Γαλακτοπαραγωγός
Keywords: Γαλακτοπαραγωγός,Αγελαδοτροφία,Ποσοστώσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1511
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0295ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1945.pdf25.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6063
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1511
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons