Μέθοδοι λήψης αποφάσεων σε μονάδες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (Bachelor thesis)

Σκλία, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Γαλακτοπαραγωγή
Διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων
Keywords: Γαλακτοπαραγωγή,Εκτροφή αγελάδων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6065
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0297ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1943.pdf27.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6065
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons