Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στο νομό Φλώρινας (Bachelor thesis)

Θεοδώρου, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Κτηνοτροφία
Αγροτική οικονομία
Keywords: Βιολογική κτηνοτροφία,Κτηνοτροφία,Ελληνική βιολογική κτηνοτροφία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6066
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4181
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0299ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1953.pdf16.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6066
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4181
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons