Επίδραση της αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής στο αγροτικό εισόδημα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Bachelor thesis)

Κύρκου, Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροτική οικονομία
Αγροπεριβαλλοντική πολιτική
Keywords: Αγροπεριβαλλοντική πολιτική,Αγροτικό εισόδημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8307
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0301ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1962.pdf15.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8307
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons