Η οικονομική ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα από την περίοδο της εφαρμογής της έως σήμερα και οι επιπτώσεις στην αγορά (Bachelor thesis)

Τζωρτζάτου, Αιμιλία-Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αγροπεριβαλλοντική πολιτική
Αγροτική ανάπτυξη
Αγροτική οικονομία
Keywords: Βιολογική γεωργία,Οικονομική ενίσχυση,Βιολογικά προϊόντα,Αγροπεριβαλλοντική πολιτική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6077
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9421
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0304ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1959.pdf12.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6077
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9421
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons