Συμπεριφορά καταναλωτή σε σχέση με το εμφιαλωμένο νερό (Bachelor thesis)

Δερβίτη, Φιλάνθη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Νερό
Υδάτινοι πόροι
Αγροτική οικονομία
Keywords: Συμπεριφορά καταναλωτή,Εμφιαλωμένο νερό,Νερό,Υδάτινοι πόροι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6080
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0305ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1958.pdf18.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6080
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons