Μελέτη της επιφυτικής χλωρίδας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (Bachelor thesis)

Παπαθεοδώρου, Αντωνία-Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Μικροβιολογία
Βιοτεχνολογία
Keywords: Επιφυτική χλωρίδα,Αρωματικά φυτά,Φαρμακευτικά φυτά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6086
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7626
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0311ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1955.pdf11.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6086
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7626
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons