Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς εξαόροφης κατασκευής με υπόγειο από ωπλισμένο σκυρόδεμα (Master thesis)

Καραγιάννης, Ιωάννης Α.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Reinforced concrete
Keywords: Αντισεισμική προστασία,Σεισμική συμπεριφορά,Δομικές κατασκευές,Οπλισμένο σκυρόδεμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6122
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2514
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0443ΔΠΘ_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.Ι-Μ2618.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής36.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6122
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2514
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons