Ενίσχυση δοκών οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών (FRP). Διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων αναλυτικών μοντέλων (Master thesis)

Αυγερινού, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Concrete beams
Keywords: Δοκός,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Δομικά έργα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6125
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0446ΔΠΘ_ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ.Ι-Μ2621.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής47.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6125
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7988
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons