Σεισμική αποτίμηση παραδοσιακών κτιρίων (Master thesis)

Βαβάτση, Στυλιανή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Building materials
Vernacular architecture--Greece
Buildings--Earthquake effects--Greece
Buildings--Earthquake effects
Keywords: Σεισμική συμπεριφορά,Παραδοσιακά κτίρια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6132
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6926
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0449ΔΠΘ_ΒΑΒΑΤΣΗ.Σ-Μ2625.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής48.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6132
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6926
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons