Επιρροή τοπικής απόκρισης τοιχοποιιών πλήρωσης στην αλληλεπίδραση παρακείμενων Κ.Ω.Σ. (Master thesis)

Αναγνωστοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Reinforced concrete
Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Concrete walls
Keywords: Τοιχοποιία,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Σεισμική συμπεριφορά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6135
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8560
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0451ΔΠΘ_ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.Β-Μ2627.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής55.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6135
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8560
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons