Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων βασισμένος στα ασαφή γνωστικά δίκτυα (Master thesis)

Κώττας, Θεόδωρος Λ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Fuzzy logic
Intelligent transportation systems--Data processing
Computer network resources
Keywords: Ασαφή γνωστικά δίκτυα,Ασαφή λογική,Ασαφείς γνωστικοί χάρτες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6141
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9413
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0734ΔΠΘ_ΚΩΤΤΑΣ.Θ-Μ2910.pdf31.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6141
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9413
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons