Ευρετικοί αλγόριθμοι για τη δυναμική διαχείριση μνήμης ενσωματωμένων συστημάτων (Master thesis)

Ιωσηφίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Embedded computer systems--Programming
Genetic algorithms
Keywords: Ενσωματωμένα συστήματα,Γενετικοί αλγόριθμοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6144
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7890
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0735ΔΠΘ_ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ.Ι-Μ2911.pdf35.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6144
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7890
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons