Μεθοδολογία πρόβλεψης / ανίχνευσης συμφόρησης από τα πρωτόκολλα μεταφοράς (Master thesis)

Κοσμίδης, Ευστράτιος Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Network performance (Telecommunication)
Computer network protocols
Computer algorithms
Keywords: Απόδοση δικτύου,Πρωτόκολλα μεταφοράς,Αλγόριθμοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6145
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2156
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0736ΔΠΘ_ΚΟΣΜΙΔΗΣ.Ε-Μ2912.pdf42.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6145
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2156
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons