Μελέτη και υλοποίηση τεχνικών εξισορρόπησης φορτίου στο διαδίκτυο με βάση το περιεχόμενο (Master thesis)

Κοντογιάννης, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Internet service providers
HTTP (Computer network protocol)
Keywords: Αυτόνομο σύστημα,Παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6148
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1218
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0737ΔΠΘ_ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ.Σ-Μ2913.pdf24.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6148
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1218
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons