Προσομοίωση ελέγχου της ραδιενέργειας στο περιβάλλον λόγω πυρηνικού ατυχήματος (Master thesis)

Ξανθόπουλος, Γεώργιος Π.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Radioactive pollution
Radioactive tracers in process control
Keywords: Ραδιενέργεια περιβάλλοντος,Προσομοίωση ελέγχου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7042
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0738ΔΠΘ_ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.Γ-Μ2914.pdf21.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6150
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7042
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons