Έλεγχος κινητήριου συστήματος με διανυσματική διαμόρφωση μαγνητικής ροής και υλοποίησή του με συστήματα Dspace (Master thesis)

Βαγδάτης, Παρασκευάς

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Electric motors, Induction
Electric inverters
Keywords: Ηλεκτρικοί κινητήρες,Αντιστροφέας,Matlab
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6152
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8241
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0739ΔΠΘ_ΒΑΓΔΑΤΗΣ.Π-Μ2915.pdf17.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6152
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8241
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons