Ρόλος γενετικών πολυμορφισμών του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE) και του MTHFR στην αιτιοπαθογένεια του κοιλιακού ανευρύσματος αορτής και της βουβωνοκήλης (Bachelor thesis)

Πατέρα, Στεφανία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Ιατρική βιολογία
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
Keywords: Γενετικοί πολυμορφισμοί,Αγγειοτασίνη,Αιτιοπαθογένεια,Κοιλιακό ανεύρυσμα αορτής,Βουβωνοκήλη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6156
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0345ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1473.pdf15.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6156
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons